Hem

commeo Sensor WSRF

 

SOL, VIND, REGN & FROSTSENSOR

 

commeo Sensor WSRF är en sensor som är avsedd att användas med SELVE´s nya bidirektionala commeo motorer. Sensorn mäter och 
sänder trådlöst väderdata till radiomotorer och mottagare. Förutom 
sol- & vindvärde sänder den även information om regn och temperatur (frost). Vid regn körs solskyddet in och spärras inne för automatisk utkörning. Understiger temperaturen + 4oC körs solskyddet in och spärras helt för utkörnng.

 

Kompatibel med motormodellerna SE-RC, SEM-RC och SEZ-RC samt mottagaren commeo RECEIVE.


Inställning av sol- & vindvärde och frostfunktion justeras med fjärrkontroll commeo Multi Send. Med fjärrkontrollen kan flera oberoende solgrupper programmeras och ställas in (max. 3).

 

Sensorn nätmatas med 230V.

Leverereras med 2m lång vit kable med stickkontakt. 

 
Art.nr.   29 77 53 

 

  Manual commeo Sensor WSRF